Persianes metàl·liques barcelona

Persianes metàl·liques

Les persianes metàl·liques suposen l'opció més adient que es pot escollir avui dia. A l'hora de decidir-nos per una o altra persiana, caldrà que ens fixem en una sèrie de factors que explicarem tot seguit però que, en definitiva, ens ajuden a concloure que les persianes metàl·liques d'alumini són l'elecció més comuna, i també sol ser la més generalitzada.

Les persianes, ja siguin metàl·liques d'alumini o de PVC, que són els materials més comuns entre els quals podem trobar els diferents models que hi ha, són un element important de la propietat on seran instal·lades. Tant per assegurar els correctes tancaments, com per concordar amb la resta de l'estètica de la façana, les persianes han de satisfer els nostres desitjos i necessitats d'aïllament d'interiors, protecció contra altes o baixes temperatures i un perfecte ús que et permeti, en tot moment, controlar l'entrada o sortida de llum natural que volem o podem rebre a la nostra propietat.

Perquè és evident que no podem posar les mateixes persianes a un traster que a la finestra de casa, o la que necessitem per tancar el negoci. En cada cas tenim unes necessitats concretes. I si bé és cert que per a finestres més petites i d’ús habitual s'ha triat generalment el PVC, actualment comptem amb uns dissenys de persianes metàl·liques d'alumini que resisteixen un ús continuat i ofereixen una major resistència, per no parlar del manteniment que exigeixen.

El mecanisme de recollida de les persianes metàl·liques

A més del material, també podrem escollir entre el mecanisme de recollida que tenen les persianes. Aquest pot ser manual, mitjançant el gir d'una cinta i una politja o bé elèctriques, que compten amb un motor que les fa pujar i baixar.

Com podem veure, no són pocs els factors que entren en joc a l'hora d'escollir una persiana, encara que ja sapiguem que la volem o que la necessitem metàl·lica. De fet, una de les coses més importants en les persianes metàl·liques és el seu manteniment. Per això, a continuació, donarem uns consells sobre manteniment de persianes metàl·liques:

Com dur a terme el manteniment d'una persiana metàl·lica

• Que la persiana estigui neta és important per assegurar el seu correcte funcionament.
• Caldrà posar atenció especial en el cas que es tracti d'ambients propers a la mar o a algun tipus d'indústria amb ambients més carregats.
• Com es tracta de persianes metàl·liques, no utilitzarem productes químics, ja que deterioraran l'acabat del material. N'hi haurà prou amb un drap, sabó i aigua.
• Assegurem-nos que les guies de les persianes estan netes de pols i brutícia.
• Si volem lubricar-les perquè s'obrin i tanquin més fàcilment, han d'estar abans ben netes. Si no ho fem, només acumularan brutícia més fàcilment.
• Mantenir les lames ben alineades i sense brutícia enmig és molt important per assegurar el seu correcte funcionament durant algun temps.

Com podem veure, seguint aquests fàcils consells ens assegurem el correcte funcionament i la durabilitat suficient per a les nostres persianes metàl·liques.

644 721 038