Obertura Caixes Fortes Apertura Cajas Fuertes

Obertura Caixes Fortes Barcelona Apertura Cajas Fuertes Barcelona. Gràcies a la nostra llarga trajectòria i experiència, Serrallers Barcelona li ofereix el servei d´obertura de caixes fortes a Barcelona ciutat i àrea metropolitana. Obrim tot tipus de caixes fortes a gran part de la província.

Obertura Caixes Fortes Apertura Cajas Fuertes Barcelona

Contacti amb Nosaltres : 644 721 038

Actualment donem servei a particulars, companyies d´assegurances, admnistradores de finques, comunitat de propietaris, Immobiliàries, etc.

cajas fuertes barcelona - Obertura Caixes Fortes Apertura Cajas FuertesAbrir Cajas FuertesAbrir Cajas Fuertes

En cas que tanqui el caixa forta i després no puguis obrir-la, compta amb el nostre servei d´obertura de caixes fortes.

Pot ser que hagis perdut la clau, te la hagin robat o fins i tot la combinació d´obertura, podem ajudar-te tanmateix.

Com a primera acció tractem d´obrir la caixa forta amb mètodes no agressius, que funcionen la majoria de les ocasions.

No obstant això, disposem de mitjans tècnics per obrir el teu caixa forta, sempre tractant de realitzar els mínims desperfectes possibles, amb el seu consentiment previ.

Obrir Caixes Fortes

Instal·lació de caixes fortes de totes les marques com INFAC, Fac, Btv, Ferrimax, Protect, Dragosanz, Fichet, Sefer, Sps, Tecnosefi …

Normalment la instal·lació de la caixa forta es realitza sobre parets exteriors per ser de major gruix i fortalesa que les parets interiors de la casa. En cas de realitzar-se sobre una paret interior, podríem construir una paret amb un gruix i fortalesa suficients per a una instal·lació idònia.

Reparació Caixes Fortes

És recomanable que si desviem les claus de la caixa forta, de casa o oficina, és recórrer a les opcions anteriorment esmentades.

Tractar de manipular una caixa forta en mans d´un client sol donar com a resultat la complicació de l´obertura.

Si no aconsegueixes obrir-la amb els usos normals, seria bona opció avisar-nos i així reduir el cost del servei.

TIPUS DE CAIXES FORTES

Obrim tot tipus de Caixes Fortes:

– Mecàniques.
– Electròniques.
– Mecàniques amb dial.

Als nostres serrallers professionals no els importa quin tipus de caixa forta sigui, nosaltres comptem amb serrallers especialistes que compten amb les eines adequades per realitzar un excel·lent treball.

Què serveix Caixes Fortes?

Les caixes fortes serveixen per proporcionar un lloc segur per emmagatzemar objectes de valor, documents importants, diners o altres objectes importants. Aquestes caixes estan dissenyades per ser resistents i difícils d’obrir sense la clau adequada o la combinació correcta. Hi ha diverses raons per utilitzar caixes fortes:

 1. Seguretat dels objectes de valor: Les caixes fortes ofereixen una protecció addicional als objectes de valor com joies, or, documents importants, passaports, títols de propietat, entre altres.
 2. Protecció contra robatoris: Les caixes fortes estan dissenyades per ser resistents als intents de foradar, tallar o manipular-les. Això proporciona una capa addicional de seguretat en cas de robatori.
 3. Protecció contra desastres naturals: Algunes caixes fortes estan dissenyades per ser resistents al foc i a l’aigua, proporcionant protecció addicional als seus continguts en cas d’incendi o inundació.
 4. Confidencialitat i privacitat: Les caixes fortes també poden utilitzar-se per mantenir documents o informació confidencial fora dels ulls indiscrets. Això pot ser especialment important en entorns empresarials o domèstics on la privacitat és una prioritat.
 5. Conformitat amb normatives: En alguns casos, com a part de les pràctiques empresarials o les regulacions legals, és necessari mantenir certs documents o objectes en un lloc segur com una caixa forta per a la conformitat normativa.
 6. Herència i successió: Les caixes fortes també es poden utilitzar per emmagatzemar documents importants relacionats amb l’herència, com testaments, acords de successió i altres documents legals rellevants.
 7. Emmagatzematge de dades digitals: Algunes caixes fortes modernes inclouen la capacitat de protegir dades digitals mitjançant la utilització de tecnologia com ara sistemes de còpies de seguretat encriptades o dispositius de memòria segura.

En resum, les caixes fortes serveixen com una manera segura d’emmagatzemar i protegir objectes de valor i documents importants contra diverses amenaces, com ara robatoris, desastres naturals o pèrdues accidentals.

Com funciona Caixes Fortes?

El funcionament específic d’una caixa forta pot variar segons el seu tipus i disseny, ja que hi ha diversos models amb característiques i mecanismes diferents. No obstant això, aquí tens una descripció general del funcionament d’una caixa forta típica:

 1. Estructura robusta:
  • Les caixes fortes estan construïdes amb materials resistents com acer, formant una estructura robusta per resistir intents d’entrada no autoritzada, com ara forats, talls o cops.
 2. Sistema de tancament:
  • El sistema de tancament d’una caixa forta és essencial per proporcionar seguretat. Pot ser un sistema de clau, combinació mecànica, combinació electrònica o una combinació de diversos d’aquests.
  • Les claus de les caixes fortes poden ser tradicionals o claus de punts múltiples, que impliquen la inserció d’una clau específica amb diversos punts de contacte.
  • Les combinacions mecàniques són conjunts de discos, números o altres components que han de ser disposats correctament per obrir la caixa.
  • Les combinacions electròniques utilitzen teclats numèrics o altres interfícies electròniques per introduir la seqüència correcta per obrir la caixa.
 3. Mecanismes de bloqueig:
  • Un cop s’aplica la clau o es dóna la combinació correcta, es desbloquegen els mecanismes interns de la caixa forta per permetre la seva obertura.
  • Alguns models poden tenir múltiples mecanismes de bloqueig, com a pestells laterals, per augmentar la seva resistència a intents d’entrada forçada.
 4. Protecció contra forats:
  • Algunes caixes fortes estan dissenyades amb capes especials per protegir contra forats. Això implica l’ús de materials que dificultin la perforació o la inserció d’objectes punxants.
 5. Resistència al foc i a l’aigua:
  • Algunes caixes fortes estan construïdes amb materials resistents al foc per protegir els seus continguts en cas d’incendi. Altres poden ser impermeables per protegir contra l’aigua en cas d’inundació o altres emergències.
 6. Tecnologies addicionals:
  • Algunes caixes fortes modernes poden incorporar tecnologies avançades com sensors biomètrics (empremta digital, reconeixement facial) o connectivitat amb sistemes d’alarma.

En general, el principi bàsic de les caixes fortes és proporcionar una combinació de materials resistents i mecanismes de tancament sofisticats per garantir la seguretat i la protecció dels objectes emmagatzemats a l’interior.

Quins serveis per a Caixes Fortes?

Hi ha diversos serveis relacionats amb caixes fortes que poden ser proporcionats per professionals especialitzats en seguretat i protecció. Algunes de les opcions més comunes inclouen:

 1. Instal·lació de Caixes Fortes:
  • Professionals especialitzats poden instal·lar caixes fortes de manera segura a la ubicació desitjada. Això pot implicar la preparació de la ubicació, com ara la fixació de la caixa forta a una paret o al terra, assegurant-se que estigui instal·lada correctament.
 2. Reparació i Manteniment:
  • Si una caixa forta té algun tipus de problema o mal funcionament, els serveis de reparació poden ser contractats per solucionar els problemes. A més, el manteniment regular pot ser realitzat per assegurar-se que la caixa forta estigui en bon estat de funcionament.
 3. Canvi de Combinació o Claus:
  • En casos en què sigui necessari canviar la combinació d’una caixa forta o substituir les claus, professionals poden realitzar aquest servei per garantir la seguretat contínua dels continguts.
 4. Serveis de Desbloqueig d’Emergència:
  • Si algú ha oblidat la combinació o ha perdut la clau, professionals poden oferir serveis de desbloqueig d’urgència per accedir a la caixa forta de manera segura.
 5. Consultoria en Seguretat:
  • Especialistes en seguretat poden proporcionar assessorament sobre la millor manera d’assegurar els objectes de valor i documents, així com recomanacions sobre el tipus de caixa forta que millor s’ajusti a les necessitats de seguretat.
 6. Subministrament de Caixes Fortes:
  • Empreses especialitzades poden oferir una àmplia gamma de caixes fortes amb diferents característiques i nivells de seguretat. Això pot incloure caixes fortes convencionals, caixes fortes murals, caixes fortes biomètriques, entre d’altres.
 7. Actualització de Tecnologia:
  • En el cas de caixes fortes amb tecnologia incorporada, com sistemes biomètrics o electrònics, els professionals poden oferir serveis d’actualització per garantir que la tecnologia sigui moderna i segura.

Abans de contractar qualsevol servei relacionat amb caixes fortes, és recomanable fer una investigació per assegurar-se que els professionals siguin qualificats i de confiança, i que els serveis compleixin amb els estàndards de seguretat i privacitat necessaris.

Com els serveis instal·lacio Caixes Fortes?

La instal·lació de caixes fortes sol ser una tasca que requereix habilitats tècniques i coneixements específics en seguretat. Aquí tens una descripció general del procés d’instal·lació de caixes fortes:

 1. Selecció del lloc:
  • Abans de començar la instal·lació, és essencial seleccionar un lloc adequat per a la caixa forta. Aquest lloc hauria de ser accessible per als usuaris autoritzats però difícil d’accedir per a intrusos. També és important assegurar-se que la superfície on es fixarà la caixa sigui sòlida i resistents.
 2. Preparació del lloc:
  • Si es necessita fixar la caixa forta a la paret o al terra, es realitzarà una preparació prèvia. Això pot incloure la perforació de forats i la instal·lació de tancaments de seguretat.
 3. Transport de la Caixa Forta:
  • Les caixes fortes solen ser pesades i voluminoses. Es pot requerir equipament especial per transportar-les i col·locar-les en la ubicació desitjada.
 4. Fixació de la Caixa Forta:
  • La caixa forta es fixa de manera segura al lloc seleccionat. Això pot implicar l’ús de cargols especials, espàrrecs o altres tècniques de fixació segura.
 5. Connexió d’Elements de Seguretat Addicionals:
  • Si la caixa forta incorpora elements de seguretat addicionals, com ara sensors, connexions a sistemes d’alarma o altres dispositius electrònics, aquests elements es connectaran i configuraran correctament.
 6. Configuració de Mecanismes de Tancament:
  • Si la caixa forta utilitza un sistema de tancament electrònic o mecànic, es configurarà segons les preferències de l’usuari. Això pot incloure la programació de combinacions, la codificació de claus o altres ajustos.
 7. Proves i Verificacions:
  • Després de la instal·lació, es realitzaran proves per assegurar-se que tots els mecanismes de tancament funcionin correctament. Això pot incloure la comprovació de la combinació, la prova de tancament i obertura, i altres verificacions de seguretat.
 8. Entrega de Claus o Codis:
  • Si es tracta d’una caixa forta amb sistema de clau o codi, l’usuari autoritzat rebrà les claus o la informació necessària per utilitzar-la adequadament.

La instal·lació de caixes fortes pot ser una tasca delicada i, en alguns casos, és recomanable contractar professionals especialitzats per assegurar-se que la caixa forta estigui instal·lada correctament i compleixi amb els estàndards de seguretat. Es poden trobar serveis d’instal·lació de caixes fortes a través de empreses de seguretat o professionals especialitzats en aquest àmbit.

Quan necessita canviar Caixes Fortes?

Hi ha diversos factors que podrien indicar la necessitat de canviar una caixa forta. Tot i que les caixes fortes són dissenyades per ser duradores i resistents, hi ha situacions en les quals podria ser aconsellable considerar un canvi o una actualització. Aquí hi ha algunes raons per les quals podries necessitar canviar una caixa forta:

 1. Canvi de necessitats de seguretat:
  • Si les teves necessitats de seguretat han augmentat o canviat des de la instal·lació inicial de la caixa forta, podries considerar canviar-la per una que compleixi amb els teus nous requisits.
 2. Caixa forta danificada:
  • Si la caixa forta ha sofert danys significatius com a resultat d’un intent de robatori, incendi o altres factors, podria ser necessari canviar-la per garantir la seguretat dels seus continguts.
 3. Canvi de lloc o propietat:
  • En cas de mudança a una nova ubicació o en la venda d’una propietat, podries voler canviar la caixa forta o prendre mesures addicionals per mantenir la seguretat dels teus objectes de valor.
 4. Obsolescència tecnològica:
  • Si la teva caixa forta incorpora tecnologia, com sistemes d’entrada electrònica, i aquesta tecnologia esdevé obsoleta, podries considerar canviar-la per una amb característiques més modernes i segures.
 5. Pèrdua de claus o codis:
  • En el cas de pèrdua de claus o codis, podries necessitar canviar la caixa forta per evitar qualsevol risc de seguretat associat a la pèrdua de controls d’accés.
 6. Canvis en la normativa de seguretat:
  • Les normatives de seguretat poden canviar amb el temps, i podries necessitar actualitzar la teva caixa forta per assegurar-te que compleix amb els nous requisits legals o estàndards de la indústria.
 7. Envellesiment general:
  • Amb el temps, les caixes fortes poden experimentar un envellesiment general. Això pot afectar la seva eficàcia i seguretat. En alguns casos, podria ser preferible canviar-la per una de nova.

És important avaluar periòdicament la seguretat de la teva caixa forta i prendre les mesures necessàries per garantir la protecció dels seus continguts. En cas de dubte o preocupació sobre la seguretat de la teva caixa forta, pots consultar amb professionals en seguretat per rebre assessorament.

4.5/5 - (6 votos)
644 721 038